Działamy od 2006 roku, a od 2020 jako Tattoo Coworking. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

ul. Wokalna 8 (metro Ursynów), 02-787 Warszawa

ul. Wojciecha Górskiego 4 (wejście od Baczyńskiego), Warszawa

Mobile: +789 85 85 85

REGULAMIN

 1. Każdy klient decydujący się na skorzystanie z usług świadczonych przez tatuatora w przestrzeni artystycznej jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
 2. Tatuatorzy wykonujący zabiegi tatuażu w przestrzeni artystycznej są niezależnymi podmiotami lub reprezentują niezależne podmioty świadcząc usługi bezpośrednio w porozumieniu z klientem i nie są pracownikami przestrzeni artystycznej.
 3. Tatuatorzy wykonujący zabiegi tatuażu w przestrzeni artystycznej są związani z przestrzenią artystyczną umową coworkingową, w ramach której przestrzeń artystyczna udostępnia miejsce do wykonywania tatuaży.
 4. Przestrzeń artystyczna w ramach współpracy zapewnia tatuatorom oraz ich klientom standardy sanitarne w lokalu zgodne z wymaganiami sanepidu, za które ponosi odpowiedzialność.
 5. Wszyscy tatuatorzy wykonujący zabiegi tatuażu w przestrzeni artystycznej są zobowiązani do przestrzegania procedury i zasad sanitarnych obowiązujących w przestrzeni artystycznej, zasady te stanowią załącznik do każdej umowy coworkingowej. Za naruszenia zasad sanitarnych odpowiadają tatuatorzy.
 6. Ustaleń dotyczących terminu oraz zasad rezerwacji i zadatku dokonuje się bezpośrednio z wybranym tatuatorem w ramach prowadzonej przez niego działalności lub działalności podmiotu, który on reprezentuje. 
 7. Cena tatuażu ustalana jest indywidualnie z wybranym tatuatorem w ramach prowadzonej przez niego działalności lub działalności podmiotu, który reprezentuje.
 8. Zasady dotyczące przygotowania i udostępniania projektu tatuażu są ustalane bezpośrednio z wybranym tatuażystą.
 9. Tatuator ma prawo odmówić wykonania tatuażu bez podania przyczyny. W przestrzeni artystycznej nie są wykonywane tatuaże osobom nieletnim. W przestrzeni artystycznej nie wykonujemy tatuaży osobom pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 10. Przestrzeń artystyczna otrzymuje prawa autorskie do wszelkich zdjęć wykonanych na terenie pracowni, a w szczególności do zdjęć tatuaży wykonanych w pracowni i posiada prawa do korzystania z tych zdjęć i ich publikacji.
 11. W przestrzeni artystycznej obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu.
 12. Klient zobowiązany jest do przekazania tatuatorowi informacji o stanie swojego zdrowia, a w szczególności udzielenia wszelkich informacji na temat chorób będących przeciwwskazaniem do wykonania tatuażu – dolegliwości skórnych, pieprzyków, znamion, blizn w miejscu tatuowania, opryszczki, bielactwa, hemofilii, choroby von Willebranda, epilepsji, choroby serca i układu krążenia, a także cukrzycy oraz innych chorób będących przeciwwskazaniem do wykonania tatuażu. Przestrzeń artystyczna, ani tatuator nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje związane z nieprzekazaniem takich informacji przez klienta, w szczególności rozlania się tuszu, zmiany koloru barwnika, powstania trudno gojących się ran w miejscu tatuażu.
 13. W przypadku przeciwwskazań do wykonania tatuażu związanych ze stanem zdrowia klienta, tatuator ma prawo odmówić wykonania tatuażu.
 14. Każdy znajdujący się na terenie przestrzeni artystycznej klient ma obowiązek przestrzegania wytycznych sanitarnych. Obowiązuje zakaz dotykania przedmiotów i narzędzi pracy znajdujących w przestrzeni. 
 15. Klienci są zobowiązani do przestrzegania zasad pielęgnacji i higieny po zabiegu tatuażu w czasie gojenia się rany. Zasady pielęgnacji znajdują się na stronie przestrzeni artystycznej w zakładce Jak dbać o tatuaż? Przestrzeń artystyczna i związani z nią tatuatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje nieprzestrzegania tych zasad przez klientów.