Działamy od 2006 roku, a od 2020 jako Tattoo Coworking. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

ul. Wokalna 8 (metro Ursynów), 02-787 Warszawa

ul. Wojciecha Górskiego 4 (wejście od Baczyńskiego), Warszawa

Mobile: +789 85 85 85

STANDARDY SANITARNE

Przygotowanie do wykonania tatuażu

Przed przystąpieniem do przygotowania stanowiska pracy tatuator dokładnie myje i dezynfekuje dłonie, a także zmienia odzież na ubranie robocze lub ochronne. Wszystkie powierzchnie, z którymi kontakt będzie miał klient w czasie wykonywania tatuażu oraz narzędzia pracy są dezynfekowane, a następnie zabezpieczane folią ochronną. Farby umieszczane są w kubeczkach jednorazowych, a igły, tuby i dzioby mające bezpośredni kontakt z tkaną w czasie zabiegu są jednorazowe i sterylnie zapakowane. Wszystkie narzędzia pracy przechowywane są po wcześniejszej dezynfekcji w zamkniętych pojemnikach. 

W trakcie zabiegu tatuażu

Przez cały czas w trakcie wykonywania tatuażu tatuator ma na sobie odzież roboczą lub ochronną, a na dłoniach jednorazowe rękawiczki. Rękawiczki zakładane są zawsze po wcześniejszym umyciu i zdezynfekowaniu dłoni. Rękawiczki są zmieniane w przypadku zbyt mocnego ich zabrudzenia i każdorazowo po najmniejszej nawet przerwie w wykonywaniu tatuażu. Klient w trakcie ewentualnej przerwy w wykonywaniu tatuażu nie może opuszczać studia bez opatrunku na tatuażu, ani dotykać tatuowanego miejsca.

Po zakończeniu zabiegu

Na tatuaż zakładany jest opatrunek, a tatuator przekazuje szczegółowe informacje na temat higieny i dbania o tatuaż. Podstawowe informacje w tym zakresie znajdują się również na naszej stronie z zakładce Jak dbać o tatuaż? Wszystkie jednorazowe narzędzia pracy są wyrzucane do odpowiednio zabezpieczonych pojemników i systematycznie przez nas utylizowane, prowadzimy rejestr odpadów w BDO. Po zakończonym zabiegu usuwane są folie zabezpieczające ze wszystkich powierzchni i narzędzi, a całość sprzętu jest dezynfekowana i przechowywana w zamkniętych pojemnikach.